Giấy in nhiệt k80 HoshiPaper

Giấy in nhiệt Hoshi là gì ? Nam Thuận Phát là công ty chuyên Phân phối giấy in nhiệt k80 HoshiPaper dùng cho máy tính tiền, máy