Giấy in hóa đơn tính tiền k80x60

Giấy Hoshi được nhập khầu trực tiếp từ nhà máy sản xuất tại Japan đúng tiêu chuẩn chất lượng cho máy POS, thời gian sử